NEW LOGOTe Rākau Tūtaratahi is depicted here as a narrative of research within Aotearoa, the Pacific Rim and wider indigenous communities. Te Rākau Tūtaratahi resembles the bringing together or being drawn together, which in this context enables networking towards the advancement of educational research.

Te Rākau Tūtaratahi ko te pūkake e hāngai pū ana ki te ao rangahau ki roto ake o Aotearoa, te Moana nui-ē-Kiwa me wētahi atu Iwi taketake. Ko te ātua o te Rākau Tūtaratahi he whakakotahi, he tūhonohono i tēnā, i tēnā o tātou ki te taumata ikeike mō te hunga Rangahau Mātauranga.

Creator & Title - Visual image – Agnes McFarland – Ngāi Tūhoe
Description – Rosina Taniwha - Ngāti Tapu
Māori Caucus representatives to NZARE council 2014